Zapisy

  Warunkiem uczestnictwa w biegu jest dokonanie rejestracji elektronicznej, opłacenie pakietu startowego przelewem oraz podpisanie deklaracji uczestnictwa podczas odbioru pakietu w dniu zawodów. Wypełnienie deklaracji uczestnictwa i dokonanie opłaty rejestracyjnej, o której mowa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu

Dystans dla biegaczy wynosi:
a. Bieg główny: 5km, 10km
b. Marsz Nordic Walking 5km
c. Biegi dziecięce i młodzieżowe: 200m, 600m, 1000m, 2000m
 
Planowane godziny startów:
11:00 -start biegu 200m(chłopcy rocznik 2017 -2014)
11:05 -start biegu 200m (dziewczynki rocznik 2017 -2014)
11:15 -start biegu 600m (dziewczynki i chłopcy roczniki 2013-2011)
11:30-start biegu 1000m (dziewczynki i chłopcy roczniki 2010-2008)
11.45- start biegu 2000 m (dziewczynki i chłopcy roczniki 2007-2005) 

Biegi dziecięce i młodzieżowe także są objęte elektronicznym pomiarem czasu (numery startowe z chipem). Wszyscy uczestnicy biegów otrzymają pamiątkowe medale.
Bieg główny i marsz NW:
12:30 – bieg główny 10 km
12:35 – bieg główny 5 km 
12:38 – marsz Nordic Walking 5km

Trasa biegów głównych i marszu przebiegać będzie ścieżkami leśnymi i polnymi.