Zdjęcia z 2 Bieg Poznaniaka dla Przedszkolaka 2 kwiecień 2017r Szreniawa